top of page
egmont-logo.gif

PRÆMIEAFGIFT

DET ER KUNDENS/PRÆMIEAFSENDERS ANSVAR AT OVERHOLDE RELEVANT LOVGIVNING VEDRØRENDE KONKURRENCEN


IDET STORY HOUSE EGMONT UDELUKKENDE AGERER SOM FORMIDLER AF KONKURRENCEN. DET BETYDER AT I SOM KUNDE/PRÆMIEAFSENDER FORPLIGTES TIL AT OVERHOLDE RELEVANT LOVGIVNING, VEDRØRENDE INDHENTNING, BETALING OG/ELLER OPLYSNING OM PRÆMIEAFGIFTER, SAMT INDHENTE EVENTUELLE TILLADELSER ELLER FORETAGE EVENTUELLE ANMELDELSER TIL SPILLEMYNDIGHEDEN


AFHÆNGIG AF TYPEN AF SPILLET ELLER KONKURRENCEN, PÅHVILER DET UDBYDEREN AF SPIL ELLER KONKURRENCER AT INDBERETTE OG BETALE PRÆMIEAFGIFT, ELLER ALTERNATIVT AT OPLYSE MODTAGEREN AT GEVINSTEN ER SKATTEPLIGTIG.

EGMONT OPFORDRER KUNDEN TIL SELV AT UNDERSØGE LOVGIVNINGEN PÅ OMRÅDET OG OM NØDVENDIGT AT SØGE RÅDGIVNING HEROM

bottom of page